Eucharistia je stredom celého nášho života.
Keď s vierou počúvame Božie slovo, stávame sa schopnými spoznať Boží hlas v udalostiach ľudského života...
Slávime spoločnú liturgickú modlitbu ako naše osobitné poslanie a kladieme dôraz na jej spoločné konanie.
Božie slovo, nad ktorým sestry denne rozjímajú, majú priamo alebo nepriamo odovzdať iným svedectvom pravého kresťanského a rehoľného života.

Životopis blahoslaveného Petra-Adriána Toulorge

peter adrian 01
 
V apríli 2012 bol za blahoslaveného vyhlásený premonštrátsky kňaz Peter-Adrián Toulorge, ktorý žil v čase Francúzskej revolúcie.
Bol mu priznaný titul "mučeník pravdy". Prečo?
O tom je možné sa dočítať v článkoch, ktoré budeme postupne uverejňovať. 

PredslovyPredhovorJeho život I., Jeho život II.