Print
Category: Súčasnosť
Hits: 505
 V dňoch 9. a 10. marca 2019 bola v kláštore sestier premonštrátok na Kapitulskej 25 v Trnave pôstna duchovná obnova pre dievčatá. Téma obnovy bola: „Verím Pane, pomôž mojej nevere.“ (Mk 9, 24)
Duchovnú obnovu pripravili sr. Laura a sr. Bohumíra. K spolupráci pozvali P. Quirína Jána Barníka, O.Praem, ktorý mal prednášku na danú tému, slúžil svätú omšu a bol k dispozícii k spovedi a osobným rozhovorom. Obnovy, ktorá bola zameraná na Božskú čnosť viery, sa zúčastnilo 16 dievčat. Počas meditácie, krížovej cesty, práce s Božím slovom a adorácie sa hlbšie zaoberali vierou a jej prežívaním v každodennom živote. V rámci aktivity si každá vyrobila jedno zastavenie krížovej cesty, na ktoré si napísala predsavzatie do pôstneho obdobia.