Print
Category: Súčasnosť
Hits: 861
 V dňoch 9. júla a 11. júla 2019 sa v Duchovnom centre sv. Norberta vo Vrbovom uskutočnili denné pobyty pre deti a mládež pod vedením sestier Karmely, Samuely, Vojtechy a Judity. Spolu 30 detí vo veku od 6 do 14 rokov sa zúčastnilo a aktívne prežilo deň v kláštore. Tohtoročným mottom bolo: ODVAHA CHCIEŤ VIAC. Celodenný program sa niesol týmto heslom a cez príhovor pána farára Jaroslava Hanzlíka, cez prácu v skupinách i cez ďalšie iné aktivity boli deti vedené k odvahe robiť vo svojom živote viac ako sa len od nich očakáva. Podobenstvo o milosrdnom samaritánovi a tiež svedectvo života blahoslavenej Anky Kolesárovej či Božieho služobníka Carla Acutis poslúžili ako pekný príklad a povzbudenie k odvahe vydávať svedectvo našej viery.
Ďakujeme všetkým našim dobrodincom, vďaka ktorým sme mohli zrealizovať a prežiť krásne dni spolu s deťmi. Všetko na česť a slávu Božiu!