Eucharistia je stredom celého nášho života.
Keď s vierou počúvame Božie slovo, stávame sa schopnými spoznať Boží hlas v udalostiach ľudského života...
Slávime spoločnú liturgickú modlitbu ako naše osobitné poslanie a kladieme dôraz na jej spoločné konanie.
Božie slovo, nad ktorým sestry denne rozjímajú, majú priamo alebo nepriamo odovzdať iným svedectvom pravého kresťanského a rehoľného života.

Životopis svätého Norberta

Chceš spoznať život svätého Norberta, zakladateľa premonštrátskeho rádu? Sprevádzali neprijímenosti život svätého Norberta, alebo ...? 

Čítaj článok